תנאי שימוש

עדכון אחרון: 8 ביולי, 2020

אנא קרא בעיון את תנאי השימוש הללו ("התנאים") לפני השימוש באתר האינטרנט של Treedis או בכל מוצר, תוכנה, יישומים, נתונים, תמונות, דגמים, פונקציונליות ו/או שירותים המסופקים לך באתר האינטרנט של Tredis, ממנו או באמצעותו (ביחד, "השירות"). השימוש בשירות מציין שאתה מקבל תנאים אלה וכל מדיניות והנחיות של Treedis המשולבות כאן על ידי הפניה. אם אינך מקבל תנאים אלה או מדיניות או הנחיות כאלה, אינך רשאי להשתמש בשירות.

1. כללי.

השירות הינו בבעלות ומופעל על ידי Matter Software, Ltd. ("Treedis", "אנחנו", "שלנו" ו"אותנו"). Treedis שומרת לעצמה את הזכות לשנות כל אחד מתנאים אלה על פי שיקול דעתה הבלעדי בכל עת וללא הודעה מוקדמת לך על ידי עדכון פרסום זה, שינויים כאלה ייכנסו לתוקף באופן פוטנציאלי. לכן, אתה צריך לבקר בדף זה מעת לעת עבור שינויים. אם אינך מסכים לשינויים כלשהם באחד מתנאים אלה, הסעד היחיד שלך הוא להפסיק את השימוש שלך בשירות. המשך השימוש שלך בשירות לאחר פרסום שינוי מהווה את הסכמתך לשינוי לאחר מכן.

2. פעילויות אסורות.

בעת השימוש בשירות, אסור לך:

 • לשלוח, לפרסם, להעלות או לשדר בכל דרך אחרת אל או באמצעות השירות כל תמונה, טקסט או תוכן אחר שאינו חוקי, מפר, מזיק, מטריד, משמיץ, מאיים, מלא שנאה, מפלה, אלים, הונאה, וולגרי, פורנוגרפי או מעורר התנגדות אחרת;
 • להציג מצג שווא של זהותך או השתייכותך בכל דרך שהיא;
 • לאסוף מידע על אחרים;
 • לפרסם או לבקש מכירה של מוצר או שירות כלשהו (אלא אם יש לך הסכם נפרד לעשות זאת עם Treedis) או להפיץ דואר זבל;
 • להפריע לפעולת השירות או לגרום לו נזק;
 • להפר חוקים או תקנות רלוונטיים; או
 • לסייע או להתיר לכל אדם לעסוק בכל אחת מהפעילויות שתוארו לעיל.

3. מידע שנשלח על-ידי המשתמש.

עליך לנהוג בזהירות, בשכל טוב ובשיקול דעת שקולים בשימוש בשירות. אתה האחראי הבלעדי לכל חומר שאתה מעביר אל השירות או באמצעותו (או אלינו באמצעות דואר אלקטרוני). אתה מסכים, מצהיר ומתחייב כי כל מידע שאתה מעביר אל או באמצעות השירות (או אלינו באמצעות דואר אלקטרוני) הוא אמיתי, מדויק, לא מטעה ומוצע בתום לב, וכי יש לך את הזכות להעביר מידע כזה. ל-Treedis יש את הזכות, אך לא את החובה, לפקח על כל התנהלות בשירות ועל התוכן המוגש לו. מידע מסוים שנאסף ממך בשירות כפוף למדיניות הפרטיות של Treedis הזמינה בכותרת התחתונה של אתר Treedis. אתה מבין כי, למעט כפי שנקבע אחרת במדיניות הפרטיות של Treedis, Treedis אינה ערבה לסודיות ביחס לכל חומר שאתה שולח לשירות או באמצעותו. למעט כפי שנקבע במפורש במדיניות הפרטיות של Treedis, אתה מעניק ל-Treedis רישיון בלתי מוגבל, בלתי חוזר, תמידי, ניתן להעברה, ניתן לרישוי משנה, כלל עולמי, ללא תמלוגים להשתמש, לשכפל, להציג, לבצע בפומבי, לשדר ולהפיץ כל חומר כזה שאתה שולח, ללא כל תשלום או התחשבנות לך או לאחרים. בנוסף, אתה מוותר על כל מה שמכונה "זכויות מוסריות" בחומר כזה. עבור כל חומר כזה שאתה שולח, אתה מצהיר ומתחייב כי: (א) יש לך את הזכות להגיש את החומר ל- Treedis ולהעניק את הרישיונות המפורטים לעיל; (ב) Treedis לא תצטרך לקבל רישיונות מצד שלישי כלשהו או לשלם תמלוגים לצד שלישי כלשהו; (ג) החומר אינו מפר זכויות של צד שלישי כלשהו, לרבות זכויות קניין רוחני וזכויות פרטיות; וכן (ד) החומר מציית לתנאים אלה ולכל החוקים החלים.

4. רעיונות שלא התבקשו

Treedis אינה מקבלת או שוקלת רעיונות, מושגים או ידע שלא התבקשו, כולל רעיונות למוצרים או טכנולוגיות חדשות (ביחד "הגשות"). אינך רשאי להעביר הגשות כלשהן אל או באמצעות השירות שאתה מחשיב כסודיות או קנייניות. כל הגשות שתעביר אל השירות או באמצעותו ייחשבו כלא סודיות ולא קנייניות. למעט כפי שנקבע במפורש במדיניות הפרטיות של Treedis, אתה מעניק ל-Treedis רישיון בלתי מוגבל, בלתי חוזר, תמידי, ניתן להעברה, ניתן לרישוי משנה, כלל עולמי, ללא תמלוגים להשתמש, לשכפל, להציג, לבצע בפומבי, לשדר ולהפיץ כל הגשות כאלה, ללא כל תשלום או התחשבנות לך או לאחרים. בנוסף, אתה מוותר על כל מה שמכונה "זכויות מוסריות" בכל הגשה.

5. בעלות ושימוש בשירות.

החומרים הזמינים בשירות או באמצעותו מוגנים על ידי זכויות יוצרים וזכויות קניין רוחני אחרות, כולל כל התמונות ומידע על מודלים תלת-ממדיים דיגיטליים הזמינים לצפייה במציג Tredis. "מציג Treedis" פירושו כל פונקציונליות או יישום באתר האינטרנט של Treedis המציגים מודלים תלת-ממדיים ותוכן קשור. למעט כמפורט להלן, השימוש בכל אתר אינטרנט או סביבה אחרת בכל חומר הזמין בשירות או באמצעותו אסור בהחלט. Treedis ומעניקי הרישיונות שלה הם הבעלים של כל הזכויות, הבעלות והאינטרסים (כולל כל זכויות הקניין הרוחני הקשורות, בכל מקרה בין אם רשום או לא רשום, ומוניטין קשור) בשירות ובשירות. Treedis ומעניקי הרישיונות שלה שומרים לעצמם את כל הזכויות בשירות שלא הוענקו לך במפורש בתנאים אלה. על אף האמור לעיל, בכפוף לתנאים אלה, אנו מאשרים לך בזאת (ומעודדים) לבצע כל אחת מהפעולות הבאות על בסיס ניתן לביטול, לא בלעדי, שאינו ניתן להעברה:

 • להשתמש בפונקציונליות של אתר האינטרנט של Treedis ולהציג כל תוכן הזמין באתר Treedis באמצעות הפונקציונליות הכלולה באתר;
 • קישור לכל דף באתר האינטרנט של Treedis, כולל בכל אחד מאתרי האינטרנט או הבלוגים שלך או דרך כל אחד מאתרי הרשתות החברתיות שלך;
 • השתמש בפונקציונליות "צילום המסך" של מציג Treedis, ככל שהיא זמינה, כדי ליצור עותקים של התמונות כפי שהן מוצגות על המסך, ופרסם או שתף בדרך אחרת תמונות אלה - מבלי להסיר כל סמל או סימן מים של Treedis או לבצע כל שינוי אחר בתמונה - דרך כל אחד מאתרי האינטרנט או הבלוגים שלך או דרך כל אחד מאתרי הרשתות החברתיות שלך;
 • קישור לכל מודל תלת מימדי הזמין באתר Treedis;
 • הצג כל מודל תלת-ממדי כזה באתר האינטרנט שלך על ידי הטמעת מציג Treedis; ו
 • הורד כל מודל תלת-ממדי שאתה מורשה לגשת אליו באמצעות השירות לאפליקציית Treedis למכשירים ניידים הכוללת גרסה ניידת של מציג Treedis, והצג את המודל התלת-ממדי בתוך מציג Treedis נייד זה, אם יישום זה זמין.
 • If your company has more than 500 employees, you are required to subscribe to Treedis’ Enterprise Subscription. The Enterprise Subscription is designed to cater to the specific needs and scale of larger organizations, providing enhanced features and support to meet the demands of a substantial workforce.
  For inquiries or assistance regarding the Enterprise Subscription, please contact our dedicated Enterprise Support team at enterprise@treedis.com.

למעט כפי שאושר על ידי המשפט הקודם, אין להעתיק, לשכפל, לפרסם מחדש, לשנות, להשתמש בשום חלק של השירות כדי ליצור עבודות נגזרות, הידור לאחור, הנדסה לאחור, פירוק, העלאה, פרסום, שידור, ניצול או הפצה בכל דרך שהיא ללא אישור מראש ובכתב של Treedis (למעט לפי הצורך כדי שהמחשב או המכשיר שלך יתממשק עם השירות). מבלי להגביל את הכלליות של המשפט הקודם, אתה מסכים לא להפיץ בשום אמצעי שהוא כל חלק מהשירות ללא אישור מראש ובכתב של Treedis, אלא אם כן Treedis מעמידה לרשותך את האמצעים להפצה כזו באמצעות פונקציונליות המוצעת באמצעות שימוש רגיל על ידי השירות (כגון מציג Treedis). כמו כן, אתה מסכים שלא לגשת לשירות באמצעות כל טכנולוגיה או אמצעי שאינם דרך דפי אתר האינטרנט של Treedis, מציג Treedis או אמצעים מורשים מפורשים אחרים ש-Treedis רשאית לייעד. אם אתה משתמש במציג Treedis באתר האינטרנט שלך, אינך רשאי לשנות, לבנות, להסתיר או לחסום כל חלק או פונקציונליות של מציג Treedis, כולל אך לא מוגבל לקישורים חזרה לאתר האינטרנט של Treedis. כל שימוש במציג Treedis באתר האינטרנט שלך יהיה כפוף לתנאים אלה. אתה מסכים שלא לעקוף, להשבית או להפריע בכל דרך אחרת לתכונות הקשורות לאבטחה של השירות או לתכונות המונעות או מגבילות שימוש או העתקה של חלק כלשהו של השירות או אוכפות מגבלות על השימוש בשירות או בתוכן שבו. כל שימוש או שינוי בלתי מורשים בכל אחד מהחומרים הזמינים בשירות מהווים הפרה של זכויות היוצרים וזכויות קנייניות אחרות של Treedis ומעניקי הרישיונות שלה. אישור בכתב לכל שימוש או שינוי בלתי מורשים כאלה יש לקבל מ-Treedis מראש; בקשות כאלה יש להגיש באמצעות דוא"ל support@Treedis.com. Treedis שומרת לעצמה את הזכות להפסיק כל היבט של השירות בכל עת.

6. סימני מסחר.

כל הסימנים המסחריים, סימני השירות, סמלי הלוגו והשמות המסחריים בשירות, בין אם הם רשומים או לא רשומים, כולל אך לא מוגבל ל-"TREEDIS", הם קנייניים של Treedis או של חברות אחרות שבהן צוין כך. אינך רשאי לשכפל, להוריד או להשתמש בכל דרך אחרת בסימנים מסחריים, סימני שירות, סמלי לוגו או שמות מסחריים (למעט לפי הצורך כדי שהמחשב או המכשיר שלך יתממשקו עם השירות) ללא הסכמה מראש ובכתב של הבעלים המתאימים שלהם.

7. קישורים לאתרים אחרים.

לנוחיותך, השירות עשוי להכיל קישורים לאתרים אחרים. אם תשתמש בקישורים אלה, תעזוב את השירות. חלק מאתרים מקושרים אלה עשויים לעשות שימוש בזכויות הקניין הרוחני של Treedis (כגון זכויות יוצרים, סימנים מסחריים, סימני שירות, סמלי לוגו ושמות מסחריים) תחת רישיון מ- Treedis. Treedis אינה אחראית לזמינות או לתוכן של אתרים אחרים אלה או לכל וירוסים או אלמנטים מזיקים אחרים שנתקלים בהם בקישור לאתר אינטרנט של צד שלישי, בין אם Treedis קשורה לבעלים של אתרים כאלה ובין אם לאו. בנוסף, אין לפרש מתן קישורים לאתרים אלה כהמלצה או אישור של Treedis לארגונים הנותנים חסות לאתרי צד שלישי כאלה או למוצרים או לשירותים שלהם. למעט כל נכס או תוכן של Treedis המוטמעים בכל אתר אינטרנט של צד שלישי, תנאים אלה אינם חלים על כל אתר אינטרנט של צד שלישי.

8. סוגיות שיפוטיות.

השירות נשלט ומופעל על ידי Treedis ממשרדיה בתחומי מדינת ישראל. Treedis אינה מצהירה כי החומרים הזמינים בשירות מתאימים או זמינים לשימוש במקומות אחרים. אלה הבוחרים לגשת לשירות ממקומות אחרים עושים זאת מיוזמתם ואחראים לציות לחוקים המקומיים, אם וככל שחוקים אלה חלים. הגישה לשירות מתחומי שיפוט שבהם תוכן השירות אינו חוקי או נענש אסורה. תוכנות מהשירות כפופות אף הן לפיקוח הייצוא של ישראל. אין להוריד או לייצא מחדש או לספק באופן אחר כל מידע או תוכנה מהשירות אל או לכל אדם הנמצא, מתגורר, תושב, נשלט על ידי הממשלה או מאורגן על פי חוקי מדינה או אזור הכפופים לאמברגו של ממשלת ישראל. על ידי שימוש במידע או בתוכנה מהשירות, אתה מצהיר ומתחייב שאינך נמצא, נמצא, תושב, נשלט על ידי הממשלה או מאורגן על פי החוקים של כל מדינה או אזור ברשימה כזו.

9. סיום.

Treedis רשאית לסיים את השימוש שלך בשירות בכל עת על פי שיקול דעתנו הבלעדי. עם כל סיום כזה, עליך להשמיד כל חומר שהושג מהשירות ואת כל העותקים שלו. הוראות תנאים אלה הנוגעות לאבטחת האתר, פעילויות אסורות, בעלות, זכויות יוצרים של צד שלישי, סימנים מסחריים, הגשות משתמשים, כתב ויתור, הגבלת אחריות, שיפוי, פרטיות וסוגיות שיפוטיות ישרדו כל סיום כזה.

10. כתב ויתור.

החומרים והפונקציות הזמינים בשירות ניתנים "כמות שהם" וללא אחריות מכל סוג שהוא. במידה המרבית המותרת על פי החוק החל, TREEDIS מתנערת, בשם עצמה ובשם החברות המסונפות אליה ומעניקי הרישיונות שלה, מכל אחריות, מפורשת או משתמעת, לרבות, אך לא רק, אחריות משתמעת לסחירות, התאמה למטרה מסוימת ואי-הפרה. TREEDIS אינה מתחייבת כי הפונקציות בשירות יהיו ללא הפרעה או ללא שגיאות, כי פגמים יתוקנו, או כי השירות יהיה נקי מווירוסים או רכיבים מזיקים אחרים. TREEDIS אינה מציגה כל מצג או אחריות בנוגע לשימוש או לתוצאות השימוש בחומרים או בפונקציות בשירות מבחינת נכונותם, דיוקם, אמינותם, תוצאותיהם או בכל דרך אחרת. ייתכן שהחוק החל לא יאפשר החרגה של אחריות משתמעת, ולכן ייתכן שחלק מכתבי הוויתור הנ"ל או כולם לא יחולו עליך.

11. הגבלת אחריות.

במידה המותרת על פי החוק החל: (א) בשום מקרה, לרבות, אך לא רק, רשלנות, TREEDIS או החברות המסונפות אליה או מעניקי הרישיונות שלה לא יישאו בחבות בגין כל נזק תוצאתי, מופתי, עונשי, מיוחד, מקרי או עקיף אחר, גם אם TREEDIS או נציג מורשה של TREEDIS קיבלו הודעה על האפשרות לנזקים כאלה; וכן (ב) החבות המצטברת של TREEDIS והחברות המסונפות אליה או מעניקי הרישיונות שלה כלפיך לא תעלה על הסכום הנמוך מבין הסכומים הכוללים ששולמו על ידך ל-TREEDIS במהלך ששת (6) החודשים שקדמו לתביעות שלך, או $500. הגבלות אלה יחולו על אף כל כשל של מטרה חיונית של כל תרופה. ייתכן שהחוק החל לא יאפשר חלק מהגבלת אחריות זו או את כולה, ולכן ייתכן שהיא לא תחול עליך.

12. שיפוי

אתה תשפה, תגן ותפטור מחבות את Treedis, החברות המסונפות אליה והדירקטורים, נושאי המשרה, העובדים והסוכנים שלהן בהתאמה, מפני וכנגד כל תביעה, דרישה, תביעה, תביעה ייצוגית, חקירה או הליך אחר, כולל אך לא מוגבל לכל הנזקים, ההפסדים, החבויות, פסקי הדין, העלויות וההוצאות (לרבות שכר טרחת עורכי דין) הנובעים מכך ("תביעות"), שהוגשו על ידי כל צד שלישי המבוסס על, או נובע מתוך: (א) הפעילויות שלך בשירות או השימוש בו; (ב) הפרה מצדך, או הפרה לכאורה, של כל אחד מתנאים אלה; או (ג) כל טענה כי כל חומר שהגשת ל-Treedis מפר כל חוק או מפר זכות כלשהי של צד שלישי, לרבות כל קניין רוחני או זכות לפרטיות. לא תיישב כל תביעה אלא אם כן הסדר כזה ישחרר את Treedis לחלוטין ולנצח מכל אחריות ביחס לתביעה כזו או אלא אם כן Treedis תסכים להסדר כזה בכתב.

13. אבטחת האתר.

נאסר עליך להפר, או לנסות להפר, את אבטחת השירות, כולל, בין היתר, ביצוע התקפת מניעת שירות או התקפה אחרת. כל הפרה כזו עלולה לגרור עונשים פליליים ו/או אזרחיים נגדך. Treedis תחקור כל הפרה לכאורה או חשודה ואם יש חשד להפרה פלילית, אנו נשתף פעולה עם רשויות אכיפת החוק בחקירותיהן.

14. ילדים

השירות מיועד לקהל הרחב. Treedis אינה מבקשת באמצעות השירות לאסוף מידע אישי מילדים מתחת לגיל 13 או אודותיהם.

15. פרטיות.

מידע אישי אודותיך המסופק באמצעות השירות כפוף למדיניות הפרטיות של Treedis, הנגישה באמצעות הכותרת התחתונה של השירות. כפי שנקבע עוד במדיניות הפרטיות שלנו, Treedis וספקי השירות שלה עשויים לאסוף ולהשתמש במידע אישי ובנתונים טכניים ובמידע קשור - כולל אך לא מוגבל למידע טכני אודות ההתקן, תוכנת המערכת והיישום שלך וציוד היקפי - כדי להקל על אספקת השירות לך. באמצעות השימוש שלך בשירות, אתה מסכים לאיסוף ולשימוש (כמפורט במדיניות הפרטיות) במידע שאנו וספקי השירות שלנו אוספים ממך, לרבות העברת מידע זה בתוך ובין ישראל ו/או מדינות אחרות לצורך אחסון, עיבוד ושימוש על ידי Treedis, החברות המסונפות אליה וספקי השירותים שלה, וצדדים שלישיים שעמם יש לה קשרים אסטרטגיים. על ידי מתן מספר הטלפון הנייד שלך, אתה מסכים במפורש לקבל שיחות בחיוג ישיר, שיחות בחיוג אוטומטי והודעות מוקלטות מראש, והודעות טקסט מאיתנו הקשורות למוצר ולשירותים שלנו במספר זה.

16. מדיניות בנוגע לזכויות יוצרים של צד שלישי.

Treedis מכבדת את הקניין הרוחני של אחרים, ואנו מבקשים מהמשתמשים שלנו לנהוג באופן דומה. Treedis תסיר באופן מיידי חומרים מהשירות בהתאם לחוק זכויות יוצרים, 2007 (ישראל) אם תודיע כראוי כי החומרים מפרים זכויות יוצרים של צד שלישי. אם אתה סבור שעבודתך הועתקה באופן המהווה הפרת זכויות יוצרים, או שזכויות הקניין הרוחני שלך הופרו בדרך אחרת, אנא ספק לסוכן זכויות היוצרים או לסוכן התמיכה של Treedis את המידע הבא: (א) תיאור של היצירה המוגנת בזכויות יוצרים או קניין רוחני אחר שלטענתך הופר; (ב) תיאור של המקום שבו החומר שלטענתך מפר את זכויות היוצרים נמצא בשירות; (ג) כתובתך, מספר הטלפון וכתובת הדוא"ל שלך; (ד) הצהרה על ידך שאתה מאמין בתום לב שהשימוש השנוי במחלוקת אינו מורשה על ידי בעל זכויות היוצרים, הסוכן שלו או החוק; (ה) הצהרה על ידך, שנעשתה תחת עונש של עדות שקר, כי המידע לעיל בהודעתך מדויק וכי אתה הבעלים של זכויות היוצרים או הקניין הרוחני או מורשה לפעול בשם בעל זכויות היוצרים או הקניין הרוחני; וכן (ו) החתימה האלקטרונית או הפיזית שלך. ניתן למסור מידע זה לסוכן זכויות היוצרים או לסוכן התמיכה של Treedis בדוא"ל בכתובת support@treedis.com או בדואר אל: Matter Software, Ltd., אריה שנקר 1, הרצליה, ישראל. Treedis רשאית לחשוף כל תקשורת הנוגעת לחוק זכויות היוצרים או תלונות אחרות על קניין רוחני עם צדדים שלישיים, כולל המשתמשים שפרסמו את החומר המפר לכאורה. אם אתה סבור שהחומר שלך אינו מפר זכויות יוצרים או שהוסר בטעות בדרך אחרת, אנא ספק ל-Treedis הודעה נגדית בכתב המכילה את הפרטים הבאים: (i) שמך, כתובתך ומספר הטלפון שלך; (2) תיאור החומר שהוסר והמיקום בשירות שבו הוא הופיע בעבר; (3) הצהרה תחת עונש של עדות שקר כי אתה מאמין בתום לב שהחומר הוסר או הושבת כתוצאה מטעות או זיהוי שגוי; (iv) הצהרה כי אתה מסכים לסמכות השיפוט של מדינת ישראל, וכי תקבל שירות של הליך מהאדם שהגיש את ההודעה המקורית על חוק זכות יוצרים או מסוכן של אותו אדם; וכן (v) החתימה האלקטרונית או הפיזית שלך. באפשרותך לשלוח מידע זה בשיטות המתוארות בפסקה הקודמת. שים לב שאנו נשלח כל הודעה נגדית מלאה שנקבל לאדם שהגיש את ההודעה המקורית על חוק זכויות היוצרים. אדם זה עשוי לבחור להגיש תביעה נגדך בגין הפרת זכויות יוצרים. אם לא נקבל הודעה על כך שהוגשה תביעה תוך עשרה (10) ימי עסקים לאחר שנספק הודעה על ההודעה הנגדית שלך, נשחזר את החומרים שהוסרו. עד אז, החומרים שלך יישארו מוסרים. אנו נספק עותק של הודעת ההסרה המקורית של חוק זכויות היוצרים על פי בקשה. שים לב שאם לא תציית באופן מיידי לדרישות הנ"ל או לכל בקשה של Treedis לקבלת מידע נוסף, ייתכן שהודעת חוק זכויות היוצרים או ההודעה הנגדית שלך לא יעובדו עוד.

17. אחר.

תנאים אלה יהיו כפופים ויפורשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, מבלי לתת תוקף לעקרונות כלשהם של סתירות חוק. כל תביעה או התדיינות משפטית המתעוררת על פי תנאים אלה תוגש על ידי בתי משפט הממוקמים בישראל בלבד, והצדדים מסכימים באופן ספציפי למחוז בחירה על ידי Treedis, כמקום הבילוי הבלעדי לכל הליך כזה. בכל פעולה כזו, אתה וTreedis מוותרים באופן בלתי הפיך על כל זכות למשפט על ידי חבר מושבעים. אמנת האומות המאוחדות בדבר חוזים למכירה בינלאומית של טובין, קוד מסחרי אחיד וחוק עסקאות מידע ממוחשב אחיד לא יחולו. אם הוראה כלשהי בתנאים אלה אינה חוקית, בטלה או בלתי ניתנת לאכיפה מכל סיבה שהיא, הוראה זו תיחשב כניתנת לניתוק מתנאים אלה ולא תשפיע על התוקף ועל יכולת האכיפה של שאר ההוראות. תנאים אלה וכל מדיניות והנחיות המשולבות במסמך זה על ידי הפניה מהווים את ההסכם המלא בין הצדדים הנוגעים לנושא זה (אלא אם כן אתה לקוח בטא של Treedis, ובמקרה זה כל התנאים הסותרים של הסכם לקוח הבטא שלך עם Treedis ישלטו כל עוד הסכם זה בתוקף). לא תקצה תנאים אלה ללא הסכמה מראש ובכתב של Treedis, אשר הסכמה Treedis לא תעכב באופן בלתי סביר. כל ניסיון שלך להקצות שלא בהתאם להוראה זו יהיה בטל ומבוטל. אלא אם צוין אחרת במסמך זה, כל ההודעות, החשבוניות והתקשרויות אחרות הנדרשות או מורשות להינתן או להיעשות להלן יהיו בכתב, ו: (1) אם לTreedis, שנמסרו באופן אישי או נשלחו בדואר משולם מראש, מאושר או רשום ממדרגה ראשונה, קבלת החזרה מבוקשת או באמצעות שליח בן לילה, ל- Matter Software בע"מ, אריה שנקר רח' 1, הרצליה, ישראל, Attn: הודעות משפטיות; או (ii) אם לך, בדוא"ל או על ידי פרסום בשירות. שום תיקון של הוראה כלשהי בתנאים אלה לא ייכנס לתוקף אלא אם כן נעשה בהתאם לסעיף 1 של תנאים אלה או שנקבע בכתב חתום על ידי נציג של Treedis ושלך, ולאחר מכן רק במידה שנקבעה במפורש בו. שום ויתור של Treedis על תנאי כלשהו או על הפרה של הוראה כלשהי בתנאים אלה בכל מקרה אחד או יותר לא ייחשב כוויתור נוסף או מתמשך על אותו תנאי או כל תנאי או הוראה אחרים.

18. שאלות.

אם יש לך שאלות כלשהן בנוגע לתנאים אלה, אנא שלח את שאלותיך באמצעות דוא"ל support@treedis.com. אנו נשתדל להגיב לך בהקדם.