מדיניות פרטיות

עדכון אחרון: 20 בפברואר 2022

מדיניות פרטיות זו מתארת את המדיניות והנהלים שלנו בנוגע לאיסוף, שימוש וגילוי של המידע שלך כאשר אתה משתמש בשירות ומספרת לך על זכויות הפרטיות שלך וכיצד החוק מגן עליך.

אנו משתמשים בנתונים האישיים שלך כדי לספק ולשפר את השירות. על ידי שימוש בשירות, אתה מסכים לאיסוף ושימוש במידע בהתאם למדיניות פרטיות זו.

פרשנות והגדרות

פרשנות

למילים שבהן האות הראשונית היא רישית יש משמעויות המוגדרות בתנאים הבאים. להגדרות הבאות תהיה אותה משמעות בין אם הן מופיעות ביחיד או ברבים.

הגדרות

למטרות מדיניות פרטיות זו:

 • חשבון פירושו חשבון ייחודי שנוצר עבורך כדי לגשת לשירות שלנו או לחלקים מהשירות שלנו.
 • שותף פירושו ישות השולטת, נשלטת על ידי או נמצאת בשליטה משותפת עם צד, כאשר "שליטה" פירושה בעלות על 50% או יותר מהמניות, ריבית הונית או ניירות ערך אחרים הזכאים להצביע לבחירת דירקטורים או רשות מנהלת אחרת.
 • יישום פירושו התוכנה המסופקת על ידי החברה שהורדת על ידך בכל מכשיר אלקטרוני, בשם Treedisapp
 • עסקים, לצורך CCPA (חוק פרטיות הצרכן בקליפורניה), מתייחסים לחברה כאל הישות המשפטית שאוספת את המידע האישי של הצרכנים וקובעת את המטרות והאמצעים של עיבוד המידע האישי של הצרכנים, או שבשמה נאסף מידע כזה ואשר לבדה, או במשותף עם אחרים, קובעת את המטרות והאמצעים של עיבוד המידע האישי של הצרכנים, שעושה עסקים במדינת קליפורניה.
 • החברה (המכונה "החברה", "אנחנו", "אנחנו" או "שלנו" בהסכם זה) מתייחסת ל-Matter Software Ltd, דרך יצחק רבין 1, פתח תקווה 4925108 ישראל.
 • לצורך ה-GDPR, החברה היא בקר הנתונים.
 • צרכן, לצורך CCPA (חוק פרטיות הצרכן בקליפורניה), פירושו אדם טבעי שהוא תושב קליפורניה. תושב, כהגדרתו בחוק, כולל (1) כל אדם שנמצא בארה"ב שאינה מטרה זמנית או זמנית, ו-(2) כל אדם שמקום מושבו בארה"ב ונמצא מחוץ לארה"ב למטרה זמנית או חולפת.
 • קובצי Cookie הם קבצים קטנים המוצבים במחשב, במכשיר הנייד או בכל מכשיר אחר על ידי אתר אינטרנט, המכילים את פרטי היסטוריית הגלישה שלך באתר זה בין השימושים הרבים שלו.
 • מדינה מתייחסת ל: ישראל
 • בקר הנתונים, לצורך ה- GDPR (התקנה הכללית להגנה על נתונים), מתייחס לחברה כאישיות המשפטית אשר לבדה או במשותף עם אחרים קובעת את המטרות והאמצעים של עיבוד נתונים אישיים.
 • התקן פירושו כל התקן שיכול לגשת לשירות כגון מחשב, טלפון סלולרי או טאבלט דיגיטלי.
 • אל תעקוב (DNT) הוא מושג שקודם על ידי הרשויות הרגולטוריות בארה"ב, במיוחד נציבות הסחר הפדרלית של ארה"ב (FTC), עבור תעשיית האינטרנט לפתח וליישם מנגנון המאפשר למשתמשי אינטרנט לשלוט במעקב אחר פעילותם המקוונת באתרי אינטרנט.
 • דף האוהדים של פייסבוק הוא פרופיל ציבורי בשם https://www.facebook.com/treedismsp שנוצר במיוחד על ידי החברה ברשת החברתית פייסבוק, נגיש https://www.facebook.com/groups/treedis
 • נתונים אישיים הם כל מידע המתייחס לאדם מזוהה או הניתן לזיהוי.
 • למטרות GDPR, נתונים אישיים פירושם כל מידע הקשור אליך כגון שם, מספר זיהוי, נתוני מיקום, מזהה מקוון או גורם אחד או יותר הספציפיים לזהות הפיזית, הפיזיולוגית, הגנטית, הנפשית, הכלכלית, התרבותית או החברתית.
 • למטרות CCPA, נתונים אישיים פירושם כל מידע שמזהה, מתייחס, מתאר או מסוגל להיות משויך, או יכול להיות מקושר באופן סביר, במישרין או בעקיפין, אליך.
 • מכירה, לצורך CCPA (חוק פרטיות הצרכן של קליפורניה), פירושה מכירה, השכרה, שחרור, גילוי, הפצה, הפיכתו לזמין, העברה או תקשורת אחרת בעל פה, בכתב, או באמצעים אלקטרוניים או אחרים, מידע אישי של צרכן לעסק אחר או לצד שלישי בתמורה כספית או בעלת ערך אחר.
 • השירות מתייחס לאפליקציה או לאתר או לשניהם.
 • ספק שירות פירושו כל אדם טבעי או משפטי המעבד את הנתונים מטעם החברה. הוא מתייחס לחברות צד שלישי או ליחידים המועסקים על ידי החברה כדי להקל על השירות, לספק את השירות מטעם החברה, לבצע שירותים הקשורים לשירות או לסייע לחברה בניתוח אופן השימוש בשירות. לצורך GDPR, ספקי שירות נחשבים למעבדי נתונים.
 • נתוני שימוש מתייחסים לנתונים הנאספים באופן אוטומטי, בין אם הם נוצרים על-ידי השימוש בשירות או מתשתית השירות עצמה (לדוגמה, משך הביקור בדף).
 • אתר האינטרנט מתייחס ל- Treedis, נגיש treedis.com
 • אתה מתכוון לאדם שניגש לשירות או משתמש בו, או לחברה, או לישות משפטית אחרת שמטעמה אותו אדם ניגש לשירות או משתמש בו, לפי העניין.

תחת GDPR (תקנה כללית להגנה על נתונים), אתה יכול להיקרא נושא הנתונים או כמשתמש מכיוון שאתה האדם המשתמש בשירות.

איסוף הנתונים האישיים שלך והשימוש בהם

סוגי הנתונים הנאספים

נתונים אישיים

בעת השימוש בשירות שלנו, אנו עשויים לבקש ממך לספק לנו מידע מסוים המאפשר זיהוי אישי שניתן להשתמש בו כדי ליצור קשר או לזהות אותך. מידע המאפשר זיהוי אישי עשוי לכלול, אך אינו מוגבל ל:

 • כתובת דוא"ל
 • שם פרטי ושם משפחה
 • מספר טלפון
 • פרטי חשבון בנק לצורך תשלום עבור מוצרים ו/או שירותים במסגרת השירות
 • נתוני שימוש

כאשר אתה משלם עבור מוצר ו/או שירות באמצעות העברה בנקאית, אנו עשויים לבקש ממך לספק מידע כדי להקל על עסקה זו ולאמת את זהותך. מידע כזה עשוי לכלול, ללא הגבלה:

 • תאריך לידה
 • דרכון או תעודת זהות
 • תדפיס חשבון של כרטיס בנק
 • מידע אחר המקשר אותך לכתובת

נתוני שימוש

נתוני השימוש נאספים באופן אוטומטי בעת השימוש בשירות.

נתוני שימוש עשויים לכלול מידע כגון כתובת פרוטוקול האינטרנט של המכשיר שלך (לדוגמה, כתובת IP), סוג הדפדפן, גרסת הדפדפן, דפי השירות שלנו שבהם אתה מבקר, השעה והתאריך של הביקור שלך, הזמן המושקע בדפים אלה, מזהי מכשיר ייחודיים ונתוני אבחון אחרים.

כאשר אתה ניגש לשירות באמצעות מכשיר נייד או באמצעותו, אנו עשויים לאסוף מידע מסוים באופן אוטומטי, כולל, אך לא רק, סוג המכשיר הנייד שבו אתה משתמש, מזהה ייחודי של המכשיר הנייד שלך, כתובת ה- IP של המכשיר הנייד שלך, מערכת ההפעלה הניידת שלך, סוג דפדפן האינטרנט הנייד שבו אתה משתמש, מזהי מכשיר ייחודיים ונתוני אבחון אחרים.

אנו עשויים גם לאסוף מידע שהדפדפן שלך שולח בכל פעם שאתה מבקר בשירות שלנו או כאשר אתה ניגש לשירות באמצעות מכשיר נייד או באמצעותו.

מידע שנאסף במהלך השימוש באפליקציה

בעת השימוש ביישום שלנו, על מנת לספק תכונות של היישום שלנו, אנו עשויים לאסוף, באישורך מראש:

 • תמונות ומידע נוסף מהמצלמה ומספריית התמונות של המכשיר

אנו משתמשים במידע זה כדי לספק תכונות של השירות שלנו, כדי לשפר ולהתאים אישית את השירות שלנו. המידע עשוי להיות מועלה לשרתי החברה ו/או לשרת של ספק השירות או שהוא פשוט מאוחסן במכשיר שלך.

באפשרותך להפעיל או להשבית את הגישה למידע זה בכל עת, באמצעות הגדרות המכשיר שלך.

טכנולוגיות מעקב וקובצי Cookie

אנו משתמשים בקובצי Cookie ובטכנולוגיות מעקב דומות כדי לעקוב אחר הפעילות בשירות שלנו ולאחסן מידע מסוים. טכנולוגיות מעקב המשמשות הן משואות, תגים וסקריפטים כדי לאסוף ולעקוב אחר מידע ולשפר ולנתח את השירות שלנו. הטכנולוגיות בהן אנו משתמשים עשויות לכלול:

 • עוגיות או עוגיות דפדפן. קובץ Cookie הוא קובץ קטן המוצב במכשיר שלך. אתה יכול להורות לדפדפן שלך לסרב לכל העוגיות או לציין מתי נשלח קובץ Cookie. עם זאת, אם אינך מקבל קובצי Cookie, ייתכן שלא תוכל להשתמש בחלקים מסוימים של השירות שלנו. אלא אם כן התאמת את הגדרת הדפדפן שלך כך שהוא יסרב לעוגיות, השירות שלנו עשוי להשתמש בעוגיות.
 • עוגיות פלאש. תכונות מסוימות של השירות שלנו עשויות להשתמש באובייקטים מאוחסנים מקומיים (או עוגיות פלאש) כדי לאסוף ולאחסן מידע על ההעדפות שלך או על הפעילות שלך בשירות שלנו. קובצי Cookie של Flash אינם מנוהלים על-ידי אותן הגדרות דפדפן כמו אלה המשמשות לקובצי Cookie של הדפדפן. לקבלת מידע נוסף על האופן שבו ניתן למחוק קובצי Cookie של Flash, קרא את המאמר "היכן אוכל לשנות את ההגדרות עבור השבתה או מחיקה של אובייקטים משותפים מקומיים?" הזמין בכתובת https://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html#main_Where_can_I_change_the_settings_for_disabling__or_deleting_local_shared_objects_
 • משואות אינטרנט. חלקים מסוימים של השירות שלנו והודעות הדוא"ל שלנו עשויים להכיל קבצים אלקטרוניים קטנים המכונים משואות אינטרנט (המכונים גם קובצי GIF שקופים, תגיות פיקסל וקבצי GIF של פיקסל יחיד) המאפשרים לחברה, לדוגמה, לספור משתמשים שביקרו בדפים אלה או פתחו דוא"ל ועבור נתונים סטטיסטיים אחרים הקשורים לאתר (לדוגמה, רישום הפופולריות של מקטע מסוים ואימות תקינות המערכת והשרת).

קובצי Cookie יכולים להיות קובצי Cookie "מתמידים" או "סשן". קובצי Cookie קבועים נשארים במחשב האישי או במכשיר הנייד שלך כאשר אתה עובר למצב לא מקוון, בעוד שקובצי Cookie של הפעלה נמחקים ברגע שאתה סוגר את דפדפן האינטרנט שלך. תוכל לקבל מידע נוסף על קובצי Cookie כאן: קובצי Cookie לפי מחולל ההזנה של התנאים.

אנו משתמשים הן בקובצי Cookie של הפעלה והן בקובצי Cookie מתמידים למטרות המפורטות להלן:

 • עוגיות הכרחיות / חיוניות

סוג: עוגיות הפעלה

מנוהל על ידי: אותנו

מטרה: קובצי Cookie אלה חיוניים כדי לספק לך שירותים הזמינים דרך האתר וכדי לאפשר לך להשתמש בחלק מהתכונות שלו. הם עוזרים לאמת משתמשים ולמנוע שימוש במרמה בחשבונות משתמשים. ללא קובצי Cookie אלה, לא ניתן לספק את השירותים שביקשת, ואנו משתמשים בקובצי Cookie אלה רק כדי לספק לך שירותים אלה

 • Cookies Policy / Notice Acceptance Cookies

סוג: עוגיות קבועות

מנוהל על ידי: אותנו

מטרה: קובצי Cookie אלה מזהים אם משתמשים קיבלו את השימוש בעוגיות באתר.

 • עוגיות פונקציונליות

סוג: עוגיות קבועות

מנוהל על ידי: אותנו

מטרה: קובצי Cookie אלה מאפשרים לנו לזכור את הבחירות שאתה עושה כאשר אתה משתמש באתר, כגון זכירת פרטי הכניסה שלך או העדפת השפה שלך. מטרת קובצי Cookie אלה היא לספק לך חוויה אישית יותר ולהימנע מהצורך להזין מחדש את העדפותיך בכל פעם שאתה משתמש באתר.

 • עוגיות מעקב וביצועים

סוג: עוגיות קבועות

מנוהל על ידי: צדדים שלישיים

מטרה: קובצי Cookie אלה משמשים למעקב אחר מידע על התנועה לאתר ועל האופן שבו משתמשים משתמשים באתר. המידע שנאסף באמצעות קובצי Cookie אלה עשוי לזהות אותך במישרין או בעקיפין כמבקר בודד. הסיבה לכך היא שהמידע שנאסף מקושר בדרך כלל למזהה בדוי המשויך למכשיר שבו אתה משתמש כדי לגשת לאתר. אנו עשויים גם להשתמש בעוגיות אלה כדי לבדוק דפים חדשים, תכונות או פונקציונליות חדשה של האתר כדי לראות כיצד המשתמשים שלנו מגיבים אליהם.

לקבלת מידע נוסף על קובצי ה-Cookie שבהם אנו משתמשים ועל הבחירות שלך בנוגע לקובצי Cookie, בקר במדיניות קובצי ה-Cookie שלנו או בסעיף קובצי Cookie במדיניות הפרטיות שלנו.

אנו משתמשים בקובצי Cookie ובטכנולוגיות מעקב דומות כדי לעקוב אחר הפעילות בשירות שלנו ולאחסן מידע מסוים. טכנולוגיות מעקב המשמשות הן משואות, תגים וסקריפטים כדי לאסוף ולעקוב אחר מידע ולשפר ולנתח את השירות שלנו. הטכנולוגיות בהן אנו משתמשים עשויות לכלול:

 • עוגיות או עוגיות דפדפן. קובץ Cookie הוא קובץ קטן המוצב במכשיר שלך. אתה יכול להורות לדפדפן שלך לסרב לכל העוגיות או לציין מתי נשלח קובץ Cookie. עם זאת, אם אינך מקבל קובצי Cookie, ייתכן שלא תוכל להשתמש בחלקים מסוימים של השירות שלנו. אלא אם כן התאמת את הגדרת הדפדפן שלך כך שהוא יסרב לעוגיות, השירות שלנו עשוי להשתמש בעוגיות.
 • עוגיות פלאש. תכונות מסוימות של השירות שלנו עשויות להשתמש באובייקטים מאוחסנים מקומיים (או עוגיות פלאש) כדי לאסוף ולאחסן מידע על ההעדפות שלך או על הפעילות שלך בשירות שלנו. קובצי Cookie של Flash אינם מנוהלים על-ידי אותן הגדרות דפדפן כמו אלה המשמשות לקובצי Cookie של הדפדפן. לקבלת מידע נוסף על האופן שבו ניתן למחוק קובצי Cookie של Flash, קרא את המאמר "היכן אוכל לשנות את ההגדרות עבור השבתה או מחיקה של אובייקטים משותפים מקומיים?" הזמין בכתובת https://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objectsflash.html#main_Where_can_I_change_the_settings_for_disabling__or_deleting_local_shared_objects_
 • משואות אינטרנט. חלקים מסוימים של השירות שלנו והודעות הדוא"ל שלנו עשויים להכיל קבצים אלקטרוניים קטנים המכונים משואות אינטרנט (המכונים גם קובצי GIF שקופים, תגיות פיקסל וקבצי GIF של פיקסל יחיד) המאפשרים לחברה, לדוגמה, לספור משתמשים שביקרו בדפים אלה או פתחו דוא"ל ועבור נתונים סטטיסטיים אחרים הקשורים לאתר (לדוגמה, רישום הפופולריות של מקטע מסוים ואימות תקינות המערכת והשרת).

קובצי Cookie יכולים להיות קובצי Cookie "מתמידים" או "סשן". קובצי Cookie קבועים נשארים במחשב האישי או במכשיר הנייד שלך כאשר אתה עובר למצב לא מקוון, בעוד שקובצי Cookie של הפעלה נמחקים ברגע שאתה סוגר את דפדפן האינטרנט שלך. תוכל לקבל מידע נוסף על קובצי Cookie כאן: קובצי Cookie לפי מחולל ההזנה של התנאים.

אנו משתמשים הן בקובצי Cookie של הפעלה והן בקובצי Cookie מתמידים למטרות המפורטות להלן:

 • עוגיות הכרחיות / חיוניות

סוג: עוגיות הפעלה

מנוהל על ידי: אותנו

מטרה: קובצי Cookie אלה חיוניים כדי לספק לך שירותים הזמינים דרך האתר וכדי לאפשר לך להשתמש בחלק מהתכונות שלו. הם עוזרים לאמת משתמשים ולמנוע שימוש במרמה בחשבונות משתמשים. ללא קובצי Cookie אלה, לא ניתן לספק את השירותים שביקשת, ואנו משתמשים בקובצי Cookie אלה רק כדי לספק לך שירותים אלה

 • Cookies Policy / Notice Acceptance Cookies

סוג: עוגיות קבועות

מנוהל על ידי: אותנו

מטרה: קובצי Cookie אלה מזהים אם משתמשים קיבלו את השימוש בעוגיות באתר.

 • עוגיות פונקציונליות

סוג: עוגיות קבועות

מנוהל על ידי: אותנו

מטרה: קובצי Cookie אלה מאפשרים לנו לזכור את הבחירות שאתה עושה כאשר אתה משתמש באתר, כגון זכירת פרטי הכניסה שלך או העדפת השפה שלך. מטרת קובצי Cookie אלה היא לספק לך חוויה אישית יותר ולהימנע מהצורך להזין מחדש את העדפותיך בכל פעם שאתה משתמש באתר.

 • עוגיות מעקב וביצועים

סוג: עוגיות קבועות

מנוהל על ידי: צדדים שלישיים

מטרה: קובצי Cookie אלה משמשים למעקב אחר מידע על התנועה לאתר ועל האופן שבו משתמשים משתמשים באתר. המידע שנאסף באמצעות קובצי Cookie אלה עשוי לזהות אותך במישרין או בעקיפין כמבקר בודד. הסיבה לכך היא שהמידע שנאסף מקושר בדרך כלל למזהה בדוי המשויך למכשיר שבו אתה משתמש כדי לגשת לאתר. אנו עשויים גם להשתמש בעוגיות אלה כדי לבדוק דפים חדשים, תכונות או פונקציונליות חדשה של האתר כדי לראות כיצד המשתמשים שלנו מגיבים אליהם.

לקבלת מידע נוסף על קובצי ה-Cookie שבהם אנו משתמשים ועל הבחירות שלך בנוגע לקובצי Cookie, בקר במדיניות קובצי ה-Cookie שלנו או בסעיף קובצי Cookie במדיניות הפרטיות שלנו.

שימוש בנתונים האישיים שלך

החברה רשאית להשתמש בנתונים אישיים למטרות הבאות:

 • כדי לספק ולתחזק את השירות שלנו, כולל כדי לפקח על השימוש בשירות שלנו.
 • כדי לנהל את החשבון שלך: כדי לנהל את הרישום שלך כמשתמש בשירות. הנתונים האישיים שאתה מספק יכולים לתת לך גישה לפונקציות שונות של השירות הזמינות לך כמשתמש רשום.
 • לצורך ביצוע חוזה: פיתוח, ציות והתחייבות של חוזה הרכישה עבור המוצרים, הפריטים או השירותים שרכשת או של כל חוזה אחר איתנו באמצעות השירות.
 • כדי ליצור איתך קשר: כדי ליצור עמך קשר באמצעות דואר אלקטרוני, שיחות טלפון, SMS או צורות מקבילות אחרות של תקשורת אלקטרונית, כגון הודעות דחיפה של אפליקציה לנייד בנוגע לעדכונים או תקשורת אינפורמטיבית הקשורה לפונקציונליות, למוצרים או לשירותים הכלולים בחוזה, כולל עדכוני האבטחה, כאשר הדבר נחוץ או סביר ליישומם.
 • כדי לספק לך חדשות, הצעות מיוחדות ומידע כללי על מוצרים, שירותים ואירועים אחרים שאנו מציעים הדומים לאלה שכבר רכשת או שאלת עליהם, אלא אם בחרת שלא לקבל מידע כזה.
 • כדי לנהל את הבקשות שלך: כדי להשתתף ולנהל את הבקשות שלך אלינו.
 • כדי לספק לך פרסום ממוקד: אנו עשויים להשתמש במידע שלך כדי לפתח ולהציג תוכן ופרסום (ולעבוד עם ספקי צד שלישי שעושים זאת) המותאמים לתחומי העניין ו/או למיקום שלך ולמדוד את יעילותם.
 • עבור העברות עסקיות: אנו עשויים להשתמש במידע שלך כדי להעריך או לבצע מיזוג, פיצול, ארגון מחדש, ארגון מחדש, פירוק או מכירה או העברה אחרת של חלק מהנכסים שלנו או כולם, בין אם כדאגה מתמשכת או כחלק מפשיטת רגל, פירוק או הליך דומה, שבו נתונים אישיים המוחזקים על ידינו אודות משתמשי השירות שלנו הם בין הנכסים המועברים.
 • למטרות אחרות: אנו עשויים להשתמש במידע שלך למטרות אחרות, כגון ניתוח נתונים, זיהוי מגמות שימוש, קביעת היעילות של מסעות הפרסום שלנו וכדי להעריך ולשפר את השירות, המוצרים, השירותים, השיווק והחוויה שלך.

אנו עשויים לשתף את המידע האישי שלך במצבים הבאים:

 • עם ספקי שירות: אנו עשויים לשתף את המידע האישי שלך עם ספקי שירות כדי לפקח ולנתח את השימוש בשירות שלנו, לפרסם באתרי אינטרנט של צדדים שלישיים לך לאחר שביקרת בשירות שלנו, לצורך עיבוד תשלומים, כדי ליצור איתך קשר.
 • עבור העברות עסקיות: אנו עשויים לשתף או להעביר את המידע האישי שלך בקשר עם או במהלך משא ומתן על כל מיזוג, מכירה של נכסי החברה, מימון או רכישה של כל או חלק מהעסקים שלנו לחברה אחרת.
 • עם שותפים: אנו עשויים לשתף את המידע שלך עם השותפים שלנו, ובמקרה זה נדרוש מאותם שותפים לכבד מדיניות פרטיות זו. החברות המסונפות כוללות את חברת האם שלנו וכל חברות בת אחרות, שותפי מיזם משותף או חברות אחרות שאנו שולטים בהן או שנמצאות בשליטה משותפת איתנו.
 • עם שותפים עסקיים: אנו עשויים לשתף את המידע שלך עם השותפים העסקיים שלנו כדי להציע לך מוצרים, שירותים או מבצעים מסוימים.
 • עם משתמשים אחרים: כאשר אתה משתף מידע אישי או מקיים אינטראקציה אחרת באזורים הציבוריים עם משתמשים אחרים, מידע זה עשוי להיות מוצג על ידי כל המשתמשים ועשוי להיות מופץ בפומבי בחוץ.
 • בהסכמתך: אנו עשויים לחשוף את המידע האישי שלך לכל מטרה אחרת בהסכמתך.

שמירת הנתונים האישיים שלך

החברה תשמור את הנתונים האישיים שלך רק כל עוד הדבר נחוץ למטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו. אנו נשמור את הנתונים האישיים שלך ונשתמש בהם במידה הדרושה כדי לעמוד בהתחייבויות המשפטיות שלנו (לדוגמה, אם אנו נדרשים לשמור את הנתונים שלך כדי לציית לחוקים החלים), לפתור מחלוקות ולאכוף את ההסכמים והמדיניות המשפטיים שלנו.

החברה תשמור גם נתוני שימוש למטרות ניתוח פנימי. נתוני שימוש נשמרים בדרך כלל לפרק זמן קצר יותר, למעט כאשר נתונים אלה משמשים לחיזוק האבטחה או לשיפור הפונקציונליות של השירות שלנו, או שאנו מחויבים על פי חוק לשמור נתונים אלה לתקופות זמן ארוכות יותר.

העברת הנתונים האישיים שלך

המידע שלך, כולל נתונים אישיים, מעובד במשרדי התפעול של החברה ובכל מקום אחר שבו נמצאים הצדדים המעורבים בעיבוד. משמעות הדבר היא שמידע זה עשוי להיות מועבר למחשבים הממוקמים מחוץ למדינה, למחוז, למדינה או לתחום שיפוט ממשלתי אחר שבו חוקי הגנת הנתונים עשויים להיות שונים מאלה שבתחום השיפוט שלך.

הסכמתך למדיניות פרטיות זו ולאחריה שליחת מידע כזה על ידך מייצגת את הסכמתך להעברה זו.

החברה תנקוט בכל הצעדים הדרושים באופן סביר כדי להבטיח שהנתונים שלך יטופלו באופן מאובטח ובהתאם למדיניות פרטיות זו ולא תתבצע העברה של הנתונים האישיים שלך לארגון או למדינה אלא אם כן קיימות בקרות נאותות כולל אבטחת הנתונים שלך ומידע אישי אחר.

חשיפת הנתונים האישיים שלך

עסקאות עסקיות

אם החברה מעורבת במיזוג, רכישה או מכירת נכסים, הנתונים האישיים שלך עשויים להיות מועברים. אנו נספק הודעה לפני שהנתונים האישיים שלך יועברו ויהיו כפופים למדיניות פרטיות אחרת.

אכיפת

בנסיבות מסוימות, החברה עשויה להידרש לחשוף את הנתונים האישיים שלך אם תידרש לעשות זאת על פי חוק או בתגובה לבקשות תקפות של רשויות ציבוריות (למשל בית משפט או סוכנות ממשלתית).

דרישות משפטיות אחרות

החברה רשאית לחשוף את הנתונים האישיים שלך מתוך אמונה בתום לב כי פעולה כזו נחוצה כדי:

 • ציות לחובה חוקית
 • להגן ולהגן על הזכויות או הרכוש של החברה
 • למנוע או לחקור עוולות אפשריות בקשר לשירות
 • להגן על ביטחונם האישי של משתמשי השירות או הציבור
 • הגנה מפני אחריות משפטית

אבטחת הנתונים האישיים שלך

אבטחת הנתונים האישיים שלך חשובה לנו, אך זכור ששום שיטת העברה דרך האינטרנט, או שיטת אחסון אלקטרונית אינה מאובטחת ב-100%. בעוד שאנו שואפים להשתמש באמצעים מקובלים מבחינה מסחרית כדי להגן על הנתונים האישיים שלך, איננו יכולים להבטיח את ביטחונם המוחלט.

איסוף הנתונים האישיים שלך והשימוש בהם

לספקי השירות שבהם אנו משתמשים עשויה להיות גישה לנתונים האישיים שלך. ספקי צד שלישי אלה אוספים, מאחסנים, משתמשים, מעבדים ומעבירים מידע על הפעילות שלך בשירות שלנו בהתאם למדיניות הפרטיות שלהם.

Analytics

אנו עשויים להשתמש בספקי שירות של צד שלישי כדי לפקח ולנתח את השימוש בשירות שלנו.

 • גוגל אנליטיקס

גוגל אנליטיקס הוא שירות ניתוח אתרים המוצע על ידי גוגל העוקב ומדווח על תנועה באתר. Google משתמשת בנתונים שנאספו כדי לעקוב ולנטר את השימוש בשירות שלנו. נתונים אלה משותפים עם שירותים אחרים של Google. Google עשויה להשתמש בנתונים שנאספו כדי להקשר ולהתאים אישית את המודעות של רשת הפרסום שלה.

באפשרותך לבטל את הסכמתך לכך שהפעילות שלך בשירות זמינה ל-Google Analytics על-ידי התקנת תוסף הדפדפן לביטול הסכמה של Google Analytics. התוסף מונע מ-JavaScript של גוגל אנליטיקס (ga.js, analytics.js ו-dc.js) לשתף מידע עם גוגל אנליטיקס על פעילות ביקורים.

באפשרותך לבטל את הסכמתך לתכונות מסוימות של Google Analytics דרך הגדרות המכשיר הנייד שלך, כגון הגדרות הפרסום במכשיר שלך או על-ידי ביצוע ההוראות המופיעות על-ידי Google במדיניות הפרטיות שלו: https://policies.google.com/privacy

לקבלת מידע נוסף על נוהלי הפרטיות של Google, בקר בדף האינטרנט פרטיות ותנאים של Google: https://policies.google.com/privacy

 • Facebook

ניתן לעיין במדיניות הפרטיות שלהם בכתובת www.facebook.com

שיווק במייל

אנו עשויים להשתמש בנתונים האישיים שלך כדי ליצור איתך קשר עם ידיעונים, חומרי שיווק או קידום מכירות ומידע אחר שעשוי לעניין אותך. אתה יכול לבטל את הסכמתך לקבל מאיתנו את כל ההודעות הללו, או את כולן, על ידי ביצוע הקישור לביטול המנוי או ההוראות המופיעות בכל הודעת דוא"ל שאנו שולחים או על ידי יצירת קשר איתנו.

אנו עשויים להשתמש בספקי שירותי שיווק בדוא"ל כדי לנהל ולשלוח אליך הודעות דוא"ל.

 • מיילצ'ימפ

MailChimp הוא שירות שליחת שיווק בדוא"ל המסופק על ידי קבוצת מדע הרקטות LLC.

לקבלת מידע נוסף על נוהלי הפרטיות של MailChimp, בקר במדיניות הפרטיות שלהם: https://mailchimp.com/legal/privacy/

תשלומים

אנו עשויים לספק מוצרים ו/או שירותים בתשלום במסגרת השירות. במקרה כזה, אנו עשויים להשתמש בשירותי צד שלישי לעיבוד תשלומים (לדוגמה, מעבדי תשלומים).

לא נאחסן או נאסוף את פרטי כרטיס התשלום שלך. מידע זה מסופק ישירות למעבדי התשלומים של צד שלישי שלנו, שהשימוש שלהם במידע האישי שלך כפוף למדיניות הפרטיות שלהם. מעבדי תשלומים אלה עומדים בסטנדרטים שנקבעו על ידי PCI-DSS כפי שמנוהלים על ידי מועצת תקני האבטחה של PCI, שהיא מאמץ משותף של מותגים כמו ויזה, מאסטרקארד, אמריקן אקספרס ו- Discover. דרישות PCI-DSS מסייעות להבטיח טיפול מאובטח בפרטי תשלום.

 • פס

ניתן לעיין במדיניות הפרטיות שלהם בכתובת https://stripe.com/us/privacy

 • PayPal

ניתן לצפות במדיניות הפרטיות שלהם בכתובת https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-full

כאשר אתה משתמש בשירות שלנו כדי לשלם למוצר ו/או לשירות באמצעות העברה בנקאית, אנו עשויים לבקש ממך לספק מידע כדי להקל על עסקה זו ולאמת את זהותך.

רימרקטינג התנהגותי

החברה משתמשת בשירותי שיווק מחדש כדי לפרסם לך לאחר שניגשת לשירות שלנו או ביקרת בו. אנו וספקי הצד השלישי שלנו משתמשים בקובצי Cookie ובטכנולוגיות שאינן מבוססות על קובצי Cookie כדי לעזור לנו לזהות את המכשיר שלך ולהבין כיצד אתה משתמש בשירות שלנו כדי שנוכל לשפר את השירות שלנו כדי לשקף את תחומי העניין שלך ולהגיש לך פרסומות שסביר שיעניינו אותך יותר.

ספקי צד שלישי אלה אוספים, מאחסנים, משתמשים, מעבדים ומעבירים מידע על הפעילות שלך בשירות שלנו בהתאם למדיניות הפרטיות שלהם וכדי לאפשר לנו:

 • למדוד ולנתח תנועה ופעילות גלישה בשירות שלנו
 • להציג לך פרסומות עבור המוצרים ו/או השירותים שלנו באתרים או באפליקציות של צד שלישי
 • למדוד ולנתח את הביצועים של מסעות הפרסום שלנו

חלק מספקי צד שלישי אלה עשויים להשתמש בטכנולוגיות שאינן מבוססות על קובצי Cookie, שייתכן שלא יושפעו מהגדרות הדפדפן החוסמות קובצי Cookie. ייתכן שהדפדפן שלך לא יאפשר לך לחסום טכנולוגיות כאלה. באפשרותך להשתמש בכלים הבאים של צד שלישי כדי לדחות את האיסוף והשימוש במידע לצורך הצגת פרסום מבוסס עניין:

 • פלטפורמת ביטול ההצטרפות של NAI: http://www.networkadvertising.org/choices/
 • פלטפורמת ביטול ההצטרפות של EDAA http://www.youronlinechoices.com/
 • פלטפורמת ביטול ההצטרפות של ה-DAA: http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN

אתה יכול לבטל את הסכמתך לכל הפרסום המותאם אישית על ידי הפעלת תכונות פרטיות במכשיר הנייד שלך, כגון הגבל מעקב מודעות (iOS) וביטול הצטרפות להתאמה אישית של מודעות (Android). עיין במערכת העזרה של המכשיר הנייד שלך לקבלת מידע נוסף.

אנו עשויים לשתף מידע, כגון כתובות דוא"ל שעברו גיבוב (אם זמין) או מזהים מקוונים אחרים שנאספו בשירות שלנו עם ספקי צד שלישי אלה. הדבר מאפשר לספקי צד שלישי שלנו לזהות ולהציג לך מודעות במכשירים ובדפדפנים שונים. כדי לקרוא עוד על הטכנולוגיות שבהן משתמשים ספקי צד שלישי אלה ועל היכולות חוצות המכשירים שלהם, עיין במדיניות הפרטיות של כל ספק המפורטת להלן.

ספקי צד שלישי שבהם אנו משתמשים הם:

 • מודעות גוגל (אדוורדס)

שירות רימרקטינג של מודעות גוגל (AdWords) מסופק על ידי גוגל בע"מ.

ניתן לבטל את הסכמתך ל-Google Analytics לפרסום בתצוגה ולהתאים אישית את מודעות רשת המדיה של Google על ידי ביקור בדף ההגדרות של Google Ads: http://www.google.com/settings/ads

גוגל גם ממליצה להתקין את תוסף הדפדפן לביטול הסכמה של Google Analytics – https://tools.google.com/dlpage/gaoptout – עבור דפדפן האינטרנט שלכם. תוסף הדפדפן לביטול הסכמה של Google Analytics מספק למבקרים את היכולת למנוע איסוף הנתונים שלהם ושימוש בהם על ידי Google Analytics.

לקבלת מידע נוסף על נוהלי הפרטיות של Google, בקר בדף האינטרנט פרטיות ותנאים של Google: https://policies.google.com/privacy

 • טוויטר

שירות שיווק מחדש של טוויטר מסופק על ידי טוויטר בע"מ.

אתה יכול לבטל את הסכמתך למודעות מבוססות עניין של טוויטר על ידי ביצוע ההוראות שלהן: https://support.twitter.com/articles/20170405

תוכל לקבל מידע נוסף על נוהלי הפרטיות והמדיניות של טוויטר על ידי ביקור בדף מדיניות הפרטיות שלהם: https://twitter.com/privacy

 • Facebook

שירות רימרקטינג בפייסבוק מסופק על ידי פייסבוק בע"מ.

תוכל לקבל מידע נוסף על פרסום מבוסס עניין מפייסבוק על ידי ביקור בדף זה: https://www.facebook.com/help/516147308587266

כדי לבטל את ההצטרפות למודעות מבוססות עניין בפייסבוק, פעל לפי ההוראות הבאות מפייסבוק: https://www.facebook.com/help/568137493302217

פייסבוק מצייתת לעקרונות הרגולציה העצמית לפרסום התנהגותי מקוון שנקבעו על ידי ברית הפרסום הדיגיטלי. אתה יכול גם לבטל את הסכמתך לפייסבוק ולחברות משתתפות אחרות באמצעות ברית הפרסום הדיגיטלי בארה"ב http://www.aboutads.info/choices/, ברית הפרסום הדיגיטלי של קנדה בקנדה http://youradchoices.ca/ או הברית האירופית לפרסום דיגיטלי אינטראקטיבי באירופה http://www.youronlinechoices.eu/, או לבטל את הסכמתך באמצעות הגדרות המכשיר הנייד שלך.

לקבלת מידע נוסף על נוהלי הפרטיות של פייסבוק, בקר במדיניות הנתונים של פייסבוק: https://www.facebook.com/privacy/explanation

 • PRNewswire

ניתן לעיין במדיניות הפרטיות שלהם בכתובת https://www.prnewswire.com/

 • טאבולה

ניתן לצפות במדיניות הפרטיות שלהם בכתובת https://www.taboola.com/

 • אאוטבריין

ניתן לעיין במדיניות הפרטיות שלהם בכתובת https://www.outbrain.com/

 • לינקדאין

ניתן לעיין במדיניות הפרטיות שלהם בכתובת linkedin.com

שימוש, ביצועים ושונות

אנו עשויים להשתמש בספקי שירות של צד שלישי כדי לספק שיפור טוב יותר של השירות שלנו.

 • reCAPTCHA בלתי נראה

אנו משתמשים בשירות captcha בלתי נראה בשם reCAPTCHA. reCAPTCHA מופעל על ידי גוגל.

שירות reCAPTCHA עשוי לאסוף מידע ממך ומהמכשיר שלך למטרות אבטחה.

המידע שנאסף על ידי reCAPTCHA מוחזק בהתאם למדיניות הפרטיות של Google: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

פרטיות GDPR

הבסיס המשפטי לעיבוד נתונים אישיים במסגרת GDPR

אנו עשויים לעבד נתונים אישיים בתנאים הבאים:

 • הסכמה: נתת את הסכמתך לעיבוד נתונים אישיים למטרה ספציפית אחת או יותר.
 • ביצוע חוזה: מסירת נתונים אישיים נחוצה לביצוע הסכם איתך ו/או לכל התחייבות טרום-חוזית שלו.
 • התחייבויות משפטיות: עיבוד נתונים אישיים נחוץ לצורך עמידה בחובה חוקית שהחברה כפופה לה.
 • אינטרסים חיוניים: עיבוד נתונים אישיים נחוץ כדי להגן על האינטרסים החיוניים שלך או של אדם טבעי אחר.
 • אינטרסים ציבוריים: עיבוד נתונים אישיים קשור למשימה המתבצעת לטובת הציבור או להפעלת סמכות רשמית המוקנית לחברה.
 • אינטרסים לגיטימיים: עיבוד נתונים אישיים נחוץ לצורך האינטרסים הלגיטימיים של החברה.

בכל מקרה, החברה תשמח לעזור להבהיר את הבסיס המשפטי הספציפי החל על העיבוד, ובמיוחד אם אספקת נתונים אישיים היא דרישה סטטוטורית או חוזית, או דרישה הדרושה כדי להתקשר בחוזה.

הזכויות שלך במסגרת ה-GDPR

החברה מתחייבת לכבד את סודיות הנתונים האישיים שלך ולהבטיח שתוכל לממש את זכויותיך.

יש לך את הזכות על פי מדיניות פרטיות זו, ועל פי חוק אם אתה נמצא בתוך האיחוד האירופי, לבצע את הפעולות הבאות:

 • בקש גישה לנתונים האישיים שלך. הזכות לגשת, לעדכן או למחוק את המידע שיש לנו עליך. במידת האפשר, תוכל לגשת, לעדכן או לבקש מחיקה של הנתונים האישיים שלך ישירות במקטע הגדרות החשבון שלך. אם אינך יכול לבצע פעולות אלה בעצמך, אנא צור איתנו קשר כדי לסייע לך. זה גם מאפשר לך לקבל עותק של הנתונים האישיים שאנו מחזיקים אודותיך.
 • לבקש תיקון של הנתונים האישיים שאנו מחזיקים אודותיך. יש לך את הזכות לתקן כל מידע לא שלם או לא מדויק שאנו מחזיקים אודותיך.
 • התנגד לעיבוד הנתונים האישיים שלך. זכות זו קיימת כאשר אנו מסתמכים על אינטרס לגיטימי כבסיס החוקי לעיבוד שלנו ויש משהו במצבך הספציפי, שגורם לך לרצות להתנגד לעיבוד הנתונים האישיים שלך על בסיס זה. יש לך גם את הזכות להתנגד למקום שבו אנו מעבדים את הנתונים האישיים שלך למטרות שיווק ישיר.
 • לבקש מחיקה של הנתונים האישיים שלך. יש לך את הזכות לבקש מאיתנו למחוק או להסיר נתונים אישיים כאשר אין לנו סיבה טובה להמשיך לעבד אותם.
 • בקש את העברת הנתונים האישיים שלך. אנו נספק לך, או לצד שלישי שבחרת, את הנתונים האישיים שלך בפורמט מובנה, נפוץ וקריא במכונה. שים לב שזכות זו חלה רק על מידע אוטומטי שסיפקת לנו בתחילה הסכמה לשימוש או כאשר השתמשנו במידע כדי לבצע חוזה איתך.
 • בטל את הסכמתך. יש לך את הזכות לבטל את הסכמתך לשימוש בנתונים האישיים שלך. אם תבטל את הסכמתך, ייתכן שלא נוכל לספק לך גישה לפונקציות ספציפיות מסוימות של השירות.

מימוש זכויות הגנת הנתונים של GDPR

אתה רשאי לממש את זכויות הגישה, התיקון, הביטול וההתנגדות שלך על ידי יצירת קשר איתנו. שים לב שאנו עשויים לבקש ממך לאמת את זהותך לפני שנענה לבקשות כאלה. אם תגיש בקשה, אנו ננסה כמיטב יכולתנו להשיב לך בהקדם האפשרי.

יש לך את הזכות להתלונן בפני רשות להגנת נתונים על האיסוף והשימוש שלנו בנתונים האישיים שלך. לקבלת מידע נוסף, אם אתה נמצא באזור הכלכלי האירופי (EEA), צור קשר עם הרשות המקומית שלך להגנה על נתונים באזור הכלכלי האירופי.

דף אוהדים בפייסבוק

בקר נתונים לדף האוהדים בפייסבוק

החברה היא בקר הנתונים של הנתונים האישיים שלך שנאספו במהלך השימוש בשירות. כמפעיל דף האוהדים של פייסבוק https://www.facebook.com/groups/treedis, החברה ומפעיל הרשת החברתית פייסבוק הם בקרים משותפים.

החברה התקשרה בין היתר בהסכמים עם פייסבוק המגדירים את תנאי השימוש בדף האוהדים של פייסבוק. תנאים אלה מבוססים ברובם על תנאי השירות של פייסבוק: https://www.facebook.com/terms.php

בקר https://www.facebook.com/policy.php מדיניות הפרטיות של פייסבוק לקבלת מידע נוסף על האופן שבו פייסבוק מנהלת נתונים אישיים או צור קשר עם פייסבוק באופן מקוון, או בדואר: Facebook, Inc. ATTN, פעולות פרטיות, 1601 Willow Road, מנלו פארק, CA 94025, ארצות הברית.

נתוני שימוש של פייסבוק

אנו משתמשים בפונקציית נתוני השימוש של פייסבוק בקשר לתפעול דף האוהדים של פייסבוק ועל בסיס ה-GDPR, כדי לקבל נתונים סטטיסטיים אנונימיים על המשתמשים שלנו.

למטרה זו, פייסבוק מציבה קובץ Cookie במכשיר של המשתמש המבקר בדף האוהדים שלנו בפייסבוק. כל קובץ Cookie מכיל קוד מזהה ייחודי ונשאר פעיל לתקופה של שנתיים, למעט כאשר הוא נמחק לפני תום תקופה זו.

פייסבוק מקבלת, מתעדת ומעבדת את המידע המאוחסן בקובץ ה-Cookie, במיוחד כאשר המשתמש מבקר בשירותי פייסבוק, בשירותים המסופקים על ידי חברים אחרים בדף האוהדים של פייסבוק ובשירותים של חברות אחרות המשתמשות בשירותי פייסבוק.

לקבלת מידע נוסף על נוהלי הפרטיות של פייסבוק, בקר במדיניות הפרטיות של פייסבוק כאן: https://www.facebook.com/privacy/explanation

פרטיות CCPA

סעיף הודעת פרטיות זה עבור תושבי קליפורניה משלים את המידע הכלול במדיניות הפרטיות שלנו והוא חל אך ורק על כל המבקרים, המשתמשים ואחרים המתגוררים במדינת קליפורניה.

קטגוריות של מידע אישי שנאסף

אנו אוספים מידע שמזהה, מתייחס, מתאר, מפנה, מסוגל להיות משויך, או יכול להיות מקושר באופן סביר, במישרין או בעקיפין, עם צרכן או מכשיר מסוים. להלן רשימה של קטגוריות של מידע אישי שאנו עשויים לאסוף או שאולי נאספו מתושבי קליפורניה במהלך שנים עשר (12) החודשים האחרונים.

שים לב שהקטגוריות והדוגמאות המופיעות ברשימה שלהלן הן אלה המוגדרות ב- CCPA. אין זה אומר שכל הדוגמאות של אותה קטגוריה של מידע אישי אכן נאספו על ידינו, אך משקף את אמונתנו בתום לב למיטב ידיעתנו כי חלק ממידע זה מהקטגוריה הרלוונטית עשוי להיות וייתכן שנאסף. לדוגמה, קטגוריות מסוימות של מידע אישי ייאספו רק אם סיפקת לנו מידע אישי כזה ישירות.

 • קטגוריה A: מזהים.

דוגמאות: שם אמיתי, כינוי, כתובת דואר, מזהה אישי ייחודי, מזהה מקוון, כתובת פרוטוקול אינטרנט, כתובת דוא"ל, שם חשבון, מספר רישיון נהיגה, מספר דרכון או מזהים דומים אחרים.

אסף: כן.

 • קטגוריה B: קטגוריות מידע אישי המפורטות בחוק רשומות הלקוחות של קליפורניה (Cal. Civ. Code § 1798.80(e)).

דוגמאות: שם, חתימה, מספר ביטוח לאומי, מאפיינים פיזיים או תיאור, כתובת, מספר טלפון, מספר דרכון, מספר רישיון נהיגה או מספר תעודת זהות של המדינה, מספר פוליסת ביטוח, השכלה, תעסוקה, היסטוריית תעסוקה, מספר חשבון בנק, מספר כרטיס אשראי, מספר כרטיס חיוב או כל מידע פיננסי אחר, מידע רפואי או מידע על ביטוח בריאות. חלק מהמידע האישי הכלול בקטגוריה זו עשוי לחפוף לקטגוריות אחרות.

אסף: כן.

 • קטגוריה C: מאפייני סיווג מוגנים על פי החוק בקליפורניה או החוק הפדרלי.

דוגמאות: גיל (40 ומעלה), גזע, צבע, מוצא, מוצא לאומי, אזרחות, דת או אמונה, מצב משפחתי, מצב רפואי, מוגבלות פיזית או נפשית, מין (כולל מגדר, זהות מגדרית, ביטוי מגדרי, הריון או לידה ומצבים רפואיים קשורים), נטייה מינית, מצב צבאי או צבאי, מידע גנטי (כולל מידע גנטי משפחתי).

נאסף: לא.

 • קטגוריה ד': מידע מסחרי.

דוגמאות: רשומות והיסטוריה של מוצרים או שירותים שנרכשו או נשקלו.

אסף: כן.

 • קטגוריה E: מידע ביומטרי.

דוגמאות: מאפיינים גנטיים, פיזיולוגיים, התנהגותיים וביולוגיים, או דפוסי פעילות המשמשים לחילוץ תבנית או מזהה או מידע מזהה אחר, כגון טביעות אצבעות, טביעות פנים וטביעות קול, סריקות קשתית או רשתית, הקשות, הליכה או דפוסים גופניים אחרים, ונתוני שינה, בריאות או פעילות גופנית.

נאסף: לא.

 • קטגוריה F: אינטרנט או פעילות רשת דומה אחרת.

דוגמאות: אינטראקציה עם השירות או הפרסומת שלנו.

אסף: כן.

 • קטגוריה G: נתוני מיקום גיאוגרפי.

דוגמאות: מיקום פיזי משוער.

נאסף: לא.

 • קטגוריה H: נתונים חושיים.

דוגמאות: מידע קולי, אלקטרוני, חזותי, תרמי, חוש הריח או מידע דומה.

נאסף: לא.

 • קטגוריה I: מידע מקצועי או הקשור לתעסוקה.

דוגמאות: היסטוריית עבודה נוכחית או בעבר או הערכות ביצועים.

נאסף: לא.

 • קטגוריה J: מידע חינוכי שאינו ציבורי (לפי חוק הזכויות החינוכיות המשפחתיות והפרטיות (20 U.S.C. Section 1232g, 34 C.F.R. Part 99)).

דוגמאות: רשומות חינוכיות הקשורות ישירות לתלמיד המנוהלות על ידי מוסד חינוכי או גורם הפועל מטעמו, כגון ציונים, תמלילים, רשימות כיתות, לוחות זמנים של תלמידים, קודי זיהוי תלמידים, מידע פיננסי של תלמידים או רשומות משמעת של תלמידים.

נאסף: לא.

 • קטגוריה K: מסקנות הנובעות ממידע אישי אחר.

דוגמאות: פרופיל המשקף את העדפותיו של אדם, מאפייניו, מגמות פסיכולוגיות, נטיות, התנהגות, עמדות, אינטליגנציה, יכולות וכישורים.

נאסף: לא.

תחת CCPA, מידע אישי אינו כולל:

 • מידע זמין לציבור מרשומות ממשלתיות
 • מידע צרכני לא מזוהה או מצטבר
 • מידע שאינו נכלל בטווח של CCPA, כגון:
 • מידע רפואי או רפואי המכוסה על ידי חוק הניידות והאחריות של ביטוח בריאות משנת 1996 (HIPAA) וחוק הסודיות של מידע רפואי בקליפורניה (CMIA) או נתוני ניסויים קליניים
 • מידע אישי המכוסה על ידי חוקי פרטיות ספציפיים למגזר מסוים, כולל חוק דיווח אשראי הוגן (FRCA), חוק Gramm-Leach-Bliley (GLBA) או חוק פרטיות המידע הפיננסי של קליפורניה (FIPA), וחוק הגנת הפרטיות של הנהג משנת 1994

מקורות מידע אישי

אנו מקבלים את קטגוריות המידע האישי המפורטות לעיל מקטגוריות המקורות הבאות:

 • ישירות ממך. לדוגמה, מהטפסים שאתה ממלא בשירות שלנו, העדפות שאתה מבטא או מספק באמצעות השירות שלנו, או מהרכישות שלך בשירות שלנו.
 • בעקיפין ממך. לדוגמה, מצפייה בפעילות שלך בשירות שלנו.
 • באופן אוטומטי ממך. לדוגמה, באמצעות קובצי Cookie אנו או ספקי השירות שלנו מוגדרים במכשיר שלך כשאתה מנווט בשירות שלנו.
 • מנותני שירותים. לדוגמה, ספקי צד שלישי כדי לפקח ולנתח את השימוש בשירות שלנו, ספקי צד שלישי כדי לספק לך פרסום ממוקד, ספקי צד שלישי לעיבוד תשלומים או ספקי צד שלישי אחרים שבהם אנו משתמשים כדי לספק לך את השירות.

שימוש במידע אישי למטרות עסקיות או מסחריות

אנו עשויים להשתמש או לחשוף מידע אישי שאנו אוספים עבור "מטרות עסקיות" או "מטרות מסחריות" (כהגדרתן תחת CCPA), אשר עשויות לכלול את הדוגמאות הבאות:

 • כדי להפעיל את השירות שלנו ולספק לך את השירות שלנו.
 • כדי לספק לך תמיכה ולהגיב לפניותיך, כולל כדי לחקור ולטפל בחששות שלך ולנטר ולשפר את השירות שלנו.
 • כדי למלא או לעמוד בסיבה שסיפקת את המידע. לדוגמה, אם אתה משתף את פרטי הקשר שלך כדי לשאול שאלה על השירות שלנו, אנו נשתמש במידע אישי זה כדי להשיב לפנייתך. אם תספק את המידע האישי שלך כדי לרכוש מוצר או שירות, אנו נשתמש במידע זה כדי לעבד את התשלום שלך ולהקל על המסירה.
 • כדי להגיב לבקשות של רשויות אכיפת החוק וכנדרש על-פי החוק החל, צו בית משפט או תקנות ממשלתיות.
 • כפי שמתואר לך בעת איסוף המידע האישי שלך או כפי שנקבע אחרת ב- CCPA.
 • למטרות ניהול וביקורת פנימית.
 • כדי לזהות אירועי אבטחה ולהגן מפני פעילות זדונית, מטעה, הונאה או פעילות בלתי חוקית, כולל, במידת הצורך, כדי להעמיד לדין את האחראים לפעילויות כאלה.

שים לב שהדוגמאות שהובאו לעיל הן להמחשה ולא נועדו להיות ממצות. לקבלת פרטים נוספים על האופן שבו אנו משתמשים במידע זה, עיין בסעיף "שימוש בנתונים האישיים שלך".

אם נחליט לאסוף קטגוריות נוספות של מידע אישי או להשתמש במידע האישי שאספנו למטרות שונות באופן מהותי, לא קשורות או לא תואמות, אנו נעדכן את מדיניות הפרטיות הזו.

חשיפת מידע אישי למטרות עסקיות או מסחריות

אנו עשויים להשתמש או לחשוף וייתכן שהשתמשנו או חשפנו בשנים עשר (12) החודשים האחרונים את הקטגוריות הבאות של מידע אישי למטרות עסקיות או מסחריות:

 • קטגוריה A: מזהים
 • קטגוריה B: קטגוריות מידע אישי המפורטות בחוק רשומות הלקוחות של קליפורניה (Cal. Civ. Code § 1798.80(e))
 • קטגוריה D: מידע מסחרי
 • קטגוריה F: אינטרנט או פעילות רשת דומה אחרת

שים לב שהקטגוריות המפורטות לעיל הן אלה המוגדרות ב- CCPA. אין זה אומר שכל הדוגמאות של אותה קטגוריה של מידע אישי אכן נחשפו, אך הן משקפות את אמונתנו בתום לב למיטב ידיעתנו כי חלק ממידע זה מהקטגוריה הרלוונטית עשוי להיות וייתכן שנחשף.

כאשר אנו חושפים מידע אישי למטרה עסקית או למטרה מסחרית, אנו חותמים על חוזה המתאר את המטרה ומחייב את הנמען לשמור על סודיות המידע האישי ולא להשתמש בו לשום מטרה מלבד ביצוע החוזה.

מכירת מידע אישי

כפי שהוגדר ב-CCPA, "מכירה" ו"מכירה" פירושן מכירה, השכרה, שחרור, גילוי, הפצה, הפיכתו לזמין, העברתו או תקשורת אחרת בעל פה, בכתב, או באמצעים אלקטרוניים או אחרים, של מידע אישי של צרכן על ידי העסק לצד שלישי בתמורה בעלת ערך. משמעות הדבר היא שייתכן שקיבלנו הטבה כלשהי בתמורה לשיתוף מידע אישי, אך לא בהכרח הטבה כספית.

שים לב שהקטגוריות המפורטות להלן הן אלה המוגדרות ב- CCPA. אין זה אומר שכל הדוגמאות של אותה קטגוריה של מידע אישי אכן נמכרו, אלא משקף את אמונתנו בתום לב למיטב ידיעתנו כי חלק ממידע זה מהקטגוריה הרלוונטית עשוי להיות וייתכן ששותף תמורת ערך בתמורה.

אנו עשויים למכור וייתכן שמכרנו בשנים עשר (12) החודשים האחרונים את הקטגוריות הבאות של מידע אישי:

 • קטגוריה A: מזהים
 • קטגוריה B: קטגוריות מידע אישי המפורטות בחוק רשומות הלקוחות של קליפורניה (Cal. Civ. Code § 1798.80(e))
 • קטגוריה D: מידע מסחרי
 • קטגוריה F: אינטרנט או פעילות רשת דומה אחרת

שיתוף מידע אישי

אנו עשויים לשתף את המידע האישי שלך המזוהה בקטגוריות לעיל עם הקטגוריות הבאות של צדדים שלישיים:

 • ספקי שירות
 • מעבדי תשלומים
 • השותפים שלנו
 • השותפים העסקיים שלנו
 • ספקי צד שלישי להם אתה או הסוכנים שלך מאשרים לנו לחשוף את המידע האישי שלך בקשר למוצרים או לשירותים שאנו מספקים לך

מכירת מידע אישי של קטינים מתחת לגיל 16

איננו אוספים ביודעין מידע אישי מקטינים מתחת לגיל 16 באמצעות השירות שלנו, אם כי אתרי צד שלישי מסוימים שאנו מקשרים אליהם עשויים לעשות זאת. לאתרי צד שלישי אלה יש תנאי שימוש ומדיניות פרטיות משלהם ואנו מעודדים הורים ואפוטרופוסים חוקיים לפקח על השימוש של ילדיהם באינטרנט ולהורות לילדיהם לעולם לא לספק מידע באתרים אחרים ללא רשותם.

איננו מוכרים את המידע האישי של צרכנים שאנו יודעים למעשה שהם בני פחות מ-16, אלא אם כן אנו מקבלים אישור חיובי ("הזכות להצטרף") מהצרכן שגילו בין 13 ל-16, או מההורה או האפוטרופוס של צרכן מתחת לגיל 13. צרכנים שיסכימו למכירת מידע אישי עשויים לבטל את הסכמתם למכירות עתידיות בכל עת. כדי לממש את הזכות לבטל את הסכמתך, אתה (או הנציג המורשה שלך) רשאי להגיש לנו בקשה על ידי יצירת קשר איתנו.

אם יש לך סיבה להאמין שילד מתחת לגיל 13 (או 16) סיפק לנו מידע אישי, אנא צור איתנו קשר עם פרטים מספיקים כדי לאפשר לנו למחוק מידע זה.

הזכויות שלך במסגרת CCPA

ה-CCPA מספק לתושבי קליפורניה זכויות ספציפיות בנוגע למידע האישי שלהם. אם אתה תושב קליפורניה, יש לך את הזכויות הבאות:

 • הזכות לשים לב. יש לך את הזכות לקבל הודעה אילו קטגוריות של נתונים אישיים נאספים ואת המטרות שלשמן נעשה שימוש בנתונים האישיים.
 • הזכות לבקש. תחת CCPA, יש לך את הזכות לבקש שנחשוף בפניך מידע על האיסוף, השימוש, המכירה, הגילוי למטרות עסקיות ושיתוף המידע האישי שלנו. לאחר שנקבל ונאשר את בקשתך, נחשוף בפניך:
 • קטגוריות המידע האישי שאספנו אודותיך
 • קטגוריות המקורות למידע האישי שאספנו אודותיך
 • המטרה העסקית או המסחרית שלנו לאיסוף או מכירה של מידע אישי זה
 • הקטגוריות של צדדים שלישיים שאיתם אנו משתפים מידע אישי זה
 • פיסות המידע האישי הספציפיות שאספנו אודותיך
 • אם מכרנו את המידע האישי שלך או חשפנו את המידע האישי שלך למטרה עסקית, אנו נחשוף בפניך:
 • הקטגוריות של קטגוריות מידע אישי שנמכרו
 • הקטגוריות של קטגוריות מידע אישי שנחשפו
 • הזכות לומר לא למכירת נתונים אישיים (ביטול הסכמה). יש לך את הזכות להורות לנו לא למכור את המידע האישי שלך. כדי להגיש בקשת ביטול הסכמה, אנא צור איתנו קשר.
 • הזכות למחוק נתונים אישיים. יש לך את הזכות לבקש את מחיקת הנתונים האישיים שלך, בכפוף לחריגים מסוימים. לאחר שנקבל ונאשר את בקשתך, אנו נמחק (וננחה את ספקי השירות שלנו למחוק) את המידע האישי שלך מהרשומות שלנו, אלא אם כן חלה חריגה. אנו עשויים לדחות את בקשת המחיקה שלך אם שמירת המידע נחוצה לנו או לספקי השירות שלנו כדי:
 • להשלים את העסקה שעבורה אספנו את המידע האישי, לספק מוצר או שירות שביקשת, לנקוט בפעולות הצפויות באופן סביר בהקשר של היחסים העסקיים המתמשכים שלנו איתך, או לבצע בכל דרך אחרת את החוזה שלנו איתך.
 • לזהות אירועי אבטחה, להגן מפני פעילות זדונית, מטעה, הונאה או בלתי חוקית, או להעמיד לדין את האחראים לפעילויות כאלה.
 • אתר באגים במוצרים כדי לזהות ולתקן שגיאות שפוגעות בפונקציונליות המיועדת הקיימת.
 • לממש את חופש הביטוי, להבטיח את זכותו של צרכן אחר לממש את זכויותיו לחופש הביטוי, או לממש זכות אחרת הקבועה בחוק.
 • לציית לחוק פרטיות התקשורת האלקטרונית של קליפורניה (Cal. Penal Code § 1546 et. seq.).
 • לעסוק במחקר מדעי, היסטורי או סטטיסטי ציבורי או שעבר ביקורת עמיתים לטובת הציבור המציית לכל חוקי האתיקה והפרטיות החלים האחרים, כאשר מחיקת המידע עלולה להפוך לבלתי אפשרית או לפגוע באופן חמור בהישגי המחקר, אם נתת בעבר הסכמה מדעת.
 • אפשר אך ורק שימושים פנימיים התואמים באופן סביר את ציפיות הצרכנים בהתבסס על מערכת היחסים שלך איתנו.
 • לציית לחובה חוקית.
 • בצע שימושים פנימיים וחוקיים אחרים במידע זה התואמים את ההקשר שבו סיפקת אותו.
 • הזכות שלא להיות מופלה לרעה. יש לך את הזכות לא להיות מופלה לרעה בגין מימוש כל אחת מזכויותיו של הצרכן שלך, לרבות על ידי:
 • שלילת מוצרים או שירותים ממך
 • גביית מחירים או תעריפים שונים עבור מוצרים או שירותים, לרבות שימוש בהנחות או בהטבות אחרות או הטלת קנסות
 • מתן רמה או איכות שונה של סחורות או שירותים לך
 • הצעה שתקבל מחיר או תעריף שונה עבור סחורות או שירותים או רמה או איכות שונה של סחורות או שירותים

מימוש זכויות ההגנה על נתוני CCPA שלך

על מנת לממש כל אחת מזכויותיך על פי CCPA, ואם אתה תושב קליפורניה, תוכל ליצור איתנו קשר:

 • במייל: support@treedis.com

רק אתה, או אדם הרשום אצל מזכיר המדינה של קליפורניה שאתה מאשר לו לפעול בשמך, רשאי להגיש בקשה ניתנת לאימות הקשורה למידע האישי שלך.

בקשתך אלינו חייבת:

 • לספק מידע מספיק המאפשר לנו לאמת באופן סביר שאתה האדם שעליו אספנו מידע אישי או נציג מורשה
 • תאר את בקשתך בפירוט מספיק המאפשר לנו להבין אותה כראוי, להעריך אותה ולהגיב לה

איננו יכולים להגיב לבקשתך או לספק לך את המידע הנדרש אם איננו יכולים:

 • אמת את זהותך או את סמכותך להגיש את הבקשה
 • ולאשר שהמידע האישי מתייחס אליך

אנו נחשוף ונמסור את המידע הנדרש ללא תשלום תוך 45 יום מקבלת בקשתך הניתנת לאימות. פרק הזמן למסירת המידע הנדרש עשוי להתארך פעם אחת ב-45 יום נוספים כאשר הדבר נחוץ באופן סביר ובהודעה מוקדמת.

כל גילוי שאנו מספקים יכסה רק את התקופה של 12 החודשים שקדמו לקבלת הבקשה הניתנת לאימות.

עבור בקשות לניידות נתונים, אנו נבחר פורמט כדי לספק את המידע האישי שלך הניתן לשימוש בקלות ואמור לאפשר לך להעביר את המידע מישות אחת לישות אחרת ללא הפרעה.

אל תמכור את המידע האישי שלי

יש לך את הזכות לבטל את הסכמתך למכירת המידע האישי שלך. לאחר שנקבל ונאשר ממך בקשת צרכן הניתנת לאימות, נפסיק למכור את המידע האישי שלך. כדי לממש את זכותך לבטל את הסכמתך, אנא צור איתנו קשר.

ספקי השירות שאיתם אנו משתפים פעולה (לדוגמה, שותפי הניתוח או הפרסום שלנו) עשויים להשתמש בטכנולוגיה בשירות שמוכרת מידע אישי כמוגדר בחוק CCPA. אם ברצונך לבטל את הסכמתך לשימוש במידע האישי שלך למטרות פרסום מבוססות עניין ומכירות פוטנציאליות אלה כהגדרתן בחוק CCPA, תוכל לעשות זאת על ידי ביצוע ההוראות שלהלן.

שים לב שכל ביטול הסכמה הוא ספציפי לדפדפן שבו אתה משתמש. ייתכן שיהיה עליך לבטל את הסכמתך בכל דפדפן שבו אתה משתמש.

אתר אישי

אתה יכול לבטל את הסכמתך לקבל מודעות מותאמות אישית כפי שהן מוצגות על ידי ספקי השירות שלנו על ידי ביצוע ההוראות שלנו המוצגות בשירות:

 • פלטפורמת ביטול ההצטרפות של NAI: http://www.networkadvertising.org/choices/
 • פלטפורמת ביטול ההצטרפות של EDAA http://www.youronlinechoices.com/
 • פלטפורמת ביטול ההצטרפות של ה-DAA: http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN

ביטול ההצטרפות ימקם במחשב שלך קובץ Cookie ייחודי לדפדפן שבו אתה משתמש כדי לבטל את הסכמתך. אם תשנה דפדפנים או תמחק את קובצי ה-Cookie שנשמרו על-ידי הדפדפן שלך, תצטרך לבטל את הסכמתך שוב.

מכשירים ניידים

המכשיר הנייד שלך עשוי להעניק לך את היכולת לבטל את הסכמתך לשימוש במידע על האפליקציות שבהן אתה משתמש כדי להציג לך מודעות הממוקדות בתחומי העניין שלך:

 • "בטל את ההצטרפות למודעות מבוססות עניין" או "בטל את ההצטרפות להתאמה אישית של מודעות" במכשירי Android
 • "הגבל מעקב מודעות" במכשירי iOS

באפשרותך גם להפסיק את איסוף פרטי המיקום מהמכשיר הנייד שלך על-ידי שינוי ההעדפות במכשיר הנייד שלך.

מדיניות "אל תעקוב" כנדרש על פי חוק הגנת הפרטיות המקוונת של קליפורניה (CalOPPA)

השירות שלנו אינו מגיב לאותות 'אל תעקוב'.

עם זאת, אתרי צד שלישי מסוימים כן עוקבים אחר פעילויות הגלישה שלך. אם אתה מבקר באתרי אינטרנט כאלה, באפשרותך להגדיר את ההעדפות שלך בדפדפן האינטרנט שלך כדי להודיע לאתרי אינטרנט שאינך מעוניין שיעקבו אחריך. באפשרותך להפעיל או להשבית DNT על-ידי ביקור בדף ההעדפות או ההגדרות של דפדפן האינטרנט שלך.

פרטיות ילדים

השירות שלנו אינו פונה לאף אחד מתחת לגיל 13. איננו אוספים ביודעין מידע המאפשר זיהוי אישי מאף אחד מתחת לגיל 13. אם אתה הורה או אפוטרופוס ואתה מודע לכך שילדך סיפק לנו נתונים אישיים, אנא צור איתנו קשר. אם נהיה מודעים לכך שאספנו נתונים אישיים מכל אדם מתחת לגיל 13 ללא אימות של הסכמת ההורים, אנו נוקטים צעדים להסרת מידע זה מהשרתים שלנו.

אם עלינו להסתמך על הסכמה כבסיס משפטי לעיבוד המידע שלך ומדינתך דורשת הסכמה מהורה, אנו עשויים לדרוש את הסכמת ההורה שלך לפני שנאסוף מידע זה ונשתמש בו.

זכויות הפרטיות שלך בקליפורניה (חוק Shine the Light של קליפורניה)

על פי סעיף 1798 בקוד האזרחי של קליפורניה (חוק Shine the Light של קליפורניה), תושבי קליפורניה עם קשרים עסקיים מבוססים איתנו יכולים לבקש מידע פעם בשנה על שיתוף הנתונים האישיים שלהם עם צדדים שלישיים למטרות השיווק הישיר של הצדדים השלישיים.

אם ברצונך לבקש מידע נוסף במסגרת חוק California Shine the Light, ואם אתה תושב קליפורניה, תוכל ליצור איתנו קשר באמצעות פרטי הקשר המופיעים להלן.

זכויות הפרטיות של קליפורניה למשתמשים קטינים (סעיף 22581 לחוק העסקים והמקצועות של קליפורניה)

סעיף 22581 של קוד העסקים והמקצועות של קליפורניה מאפשר לתושבי קליפורניה מתחת לגיל 18 שהם משתמשים רשומים באתרים מקוונים, שירותים או יישומים לבקש ולקבל הסרה של תוכן או מידע שהם פרסמו בפומבי.

כדי לבקש הסרה של נתונים כאלה, ואם אתה תושב קליפורניה, אתה יכול ליצור איתנו קשר באמצעות פרטי הקשר המופיעים להלן, ולכלול את כתובת הדוא"ל המשויכת לחשבונך.

שים לב שבקשתך אינה מבטיחה הסרה מלאה או מקיפה של תוכן או מידע המתפרסמים באינטרנט וכי החוק עשוי שלא להתיר או לדרוש הסרה בנסיבות מסוימות.

קישורים לאתרים אחרים

השירות שלנו עשוי להכיל קישורים לאתרים אחרים שאינם מופעלים על ידינו. אם תלחץ על קישור של צד שלישי, תופנה לאתר של אותו צד שלישי. אנו ממליצים לך בחום לעיין במדיניות הפרטיות של כל אתר שאתה מבקר בו.

שים לב שבקשתך אינה מבטיחה הסרה מלאה או מקיפה של תוכן או מידע המתפרסמים באינטרנט וכי החוק עשוי שלא להתיר או לדרוש הסרה בנסיבות מסוימות.

שינויים במדיניות פרטיות זו

אנו עשויים לעדכן את מדיניות הפרטיות שלנו מעת לעת. אנו נודיע לך על כל שינוי על ידי פרסום מדיניות הפרטיות החדשה בדף זה.

אנו נודיע לך באמצעות דוא"ל ו / או הודעה בולטת בשירות שלנו, לפני שהשינוי ייכנס לתוקף ונעדכן את תאריך "העדכון האחרון" בראש מדיניות פרטיות זו.

מומלץ לעיין במדיניות פרטיות זו מעת לעת עבור כל שינוי. שינויים במדיניות פרטיות זו נכנסים לתוקף כאשר הם מתפרסמים בדף זה.

פנה לנציג

אם יש לך שאלות לגבי מדיניות פרטיות זו, תוכל ליצור איתנו קשר:

 • במייל: support@treedis.com